Home > Programy a aplikácie > Používanie služby Garmin Connect

Používanie služby Garmin Connect

Máte otázky ku connect.garmin.com?

Neviete ako ho používať?

Nie je vám niečo jasne? 

Na tieto otázky, ako aj na veľa ďalších otázok, nájdete odpoveď na stránke https://connect.garmin.com/sk-SK/help/how-to/